Archif Awdur: Dafydd Job

Y Fforwm (5)

Rhan o fy nghyfrifoldeb yn Fforwm fel arfer yw mentora rhai dynion. Eleni roeddwn wedi gofyn am gale gwneud llai o hyn, ac fe roddodd hynny gyfle i mi fedru cyfarfod amryw roeddwn wedi bod yn eu helpu yn y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2017 | Tagiwyd , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Y Fforwm (5)

Y Fforwm (4)

Er ei bod yn hawdd canolbwyntio ar y siaradwyr mawr mewn adroddiad fel hwn, un o fendithion y Fforwm yw’r cyfle i glywed am bobl sy ddim mor amlwg. Bob nos, yn y prif gyfarfod, ceir cyfweliad gyda rhywrai sydd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2017 | Tagiwyd , , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Y Fforwm (4)

Y Fforwm (3)

Rwy’n ysgrifennu hwn yng nghysgod y gyflafan fawr ym Manceinion, gyda’r newydd fod ffrwydriad yno wedi lladd amryw. Felly pam sôn am ryw fforwm ynghanol Ewrop pan mae pethau ofnadwy fel hyn yn digwydd yn ein byd? Os rhywbeth, mae’r … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2017 | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Y Fforwm (3)

Fforwm Arweinwyr Cristnogol Ewrop 2017 (2)

Roedd diwrnod cyntaf llawn y gynhadledd yn dechrau’n gynnar gyda brecwast am 7.00. Mae prydau bwyd yma yn gyfle i fedru cyfarfod a threfnu, gyda llawer o fentora yn digwydd. Roeddwn i wedi trefnu cael brecwast gyda chyfaill o Gymru, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2017 | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Arweinwyr Cristnogol Ewrop 2017 (2)

Fforwm Arweinwyr Cristnogol Ewrop (ELF) 2017

Rwyf unwaith eto wedi cyrraedd Gwlad Pŵyl ar gyfer Fforwm Arweinwyr Ewrop (ELF). Mae’r gynhadledd yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i mi, wrth weld dros 600 o arweinwyr o wahanol feysydd n dod at ei gilydd i feddwl, trafod, dysgu, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2017 | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Arweinwyr Cristnogol Ewrop (ELF) 2017

ELF 4

Prynhawn Mercher penderfynais orffwys unwaith eto. Mae’r sesiynau mentora yn gallu bod yn drwm bob pryd bwyd. Amser cinio bum yn ceisio cynorthwyo dyn o Rwmania sy’n arwain gweinidogaeth i ddynion yn y wlad, ac yna yn ystod y pryd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2016 | Tagiwyd , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar ELF 4

ELF 3

Roedd dydd Mawrth yn bygwth bod yn ddiwrnod llawn iawn. Roedd gen i dair sesiwn mentora, gyda thri o weinidogion o wledydd gwahanol (Lithwania, Gwlad Pŵyl a Rwmania), a chyfarfodydd drwy’r dydd. Roedd John Piper yn glir iawn yn y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2016 | Tagiwyd , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar ELF 3

ELF (2)

Prynhawn Sul fe fum mewn seminar diddorol yn edrych ar y modd mae’r hunan wedi meddiannu ein hoes gyfoes. Mae teitl y seminar yn awgrymog tu hwnt – Me, my selfie and I. Cafwyd sgwrs gan Andrew Fellows, yn olrhain … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2016 | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar ELF (2)

ELF

Rwyf ar hyn o bryd yng ngwlad Pŵyl, yn mwynhau cwmni tua 900 o Gristnogion – 750 ohonom yn gynadleddwyr, a’r gweddill yn wirfoddolwyr wedi dod i gynorthwyo yng nghynhadledd fawr y Fforwm Ewropeaidd i Arweinwyr Cristnogol, neu ELF fel … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2016 | Tagiwyd , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar ELF

Albania – y diwrnod olaf

Daeth y glaw heddiw, a hwnnw mewn cawodydd trwm, cyson, ac ambell i daran. Mae hyn yn debyg o fod y glaw olaf fydd yn dod tan mis Hydref. Ochr yn ochr â’r glaw rwyf finnau wedi dal annwyd rhywsut! … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Albania 2016 | Tagiwyd , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Albania – y diwrnod olaf