Ystafell Fyw y Nadolig

Cyfle gwych i feddwl am y Nadolig mewn awyrgylch braf.

6 o’r gloch, nos Sul, 11 Rhagfyr 2016 yng Nghapel y Ffynnon. Croeso i bawb.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Nadolig. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.