Cyffro

 

   

Clwb plant Capel y Ffynnon

i blant oed 4 – 11

Pob yn ail Nos Wener am 6.00 tan 7.30 y.h

Gemau, hwyl, crefft, straeon o’r Beibl amser i ymlacio ar ôl wythnos hir yn yr ysgol.

Dyddiadau’r Clwb  –  Medi 16 a 30, Hydref 14, Tachwedd 4 a 18, Rhagfyr 2 a 16.