Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (11), Rhufeiniaid (35), -  (415).
Gwasanaeth: Bore Sul (362), Nos Sul (290), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (9), 2009 (27), 2010 (86), 2011 (90), 2012 (92), 2013 (73), 2014 (86), 2015 (90), 2016 (42), 2017 (57)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

655 Pregeth

Ioan 3:1-15 Dyrchafu'r sarff yn yr anialwch
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Steffan Job ar 1 Hydref 2017 (Bore Sul).
Bendithion Duw - Effesiaid 1:3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 24 Medi 2017 (Bore Sul).
Y Dyn Cyfoethog - Marc 10
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Rhun Murphy ar 24 Medi 2017 (Bore Sul).
Beth sy mewn enw? Genesis 15
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 17 Medi 2017 (Nos Sul).
Iaith a bwriad Paul - Effesiaid 1:2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 17 Medi 2017 (Bore Sul).
1 Pedr 3:8-18
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan John Robinson ar 10 Medi 2017 (Nos Sul).
Mathew 11:25-30
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan John Robinson ar 10 Medi 2017 (Bore Sul).
Y Meddyg Da
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Medi 2017 (Nos Sul).
Effesiaid 1 (2)
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Medi 2017 (Bore Sul).
Cael ein cadw - 1 Corinthiaid 1-8
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 27 Awst 2017 (Nos Sul).
Powered by Sermon Browser