Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (11), Rhufeiniaid (35), -  (434).
Gwasanaeth: Bore Sul (373), Nos Sul (297), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (9), 2009 (27), 2010 (86), 2011 (90), 2012 (92), 2013 (73), 2014 (86), 2015 (90), 2016 (42), 2017 (75), 2018 (1)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

674 Pregeth

Effesiaid 1:15-23
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 7 Ionawr 2018 (Bore Sul).
Gwneled dy ewyllys
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 31 Rhagfyr 2017 (Bore Sul).
Dyma eich Duw - Eseia 40:
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 10 Rhagfyr 2017 (Nos Sul).
Paratoi am y Nadolig
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Rhagfyr 2017 (Nos Sul).
Paul a Christnogion Effesus - Effesiaid 1:15-23
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Rhagfyr 2017 (Bore Sul).
Amos 4
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 26 Tachwedd 2017 (Bore Sul).
2 Corinthiaid
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Jones ar 19 Tachwedd 2017 (Nos Sul).
Moliant y Cristion - Eseia 12
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Steff Job ar 19 Tachwedd 2017 (Bore Sul).
Darlith - Fflamau hiraeth
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Robert Rhys ar 17 Tachwedd 2017 ().
Datguddiad 5
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Hywel Meredydd ar 12 Tachwedd 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser