Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (11), Rhufeiniaid (35), -  (391).
Gwasanaeth: Bore Sul (346), Nos Sul (282), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (9), 2009 (27), 2010 (86), 2011 (90), 2012 (92), 2013 (73), 2014 (86), 2015 (90), 2016 (42), 2017 (33)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

631 Pregeth

Joel a Gwaith yr Ysbryd Glân - Hebreaid 1:5 - 2:4
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd P Jones ar 18 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Angylion
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd P. Jones ar 18 Mehefin 2017 (Bore Sul).
Y Gair sy'n ein newid - 2 Corinthiaid 3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 11 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Sut mae tyfu? - Luc 24
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 11 Mehefin 2017 (Bore Sul).
Esgyniad Crist - Actau 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 4 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Y Pentacost - Actau 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 4 Mehefin 2017 (Bore Sul).
Presenoldeb Duw
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Tristan Hallam ar 28 Mai 2017 (Nos Sul).
Ioan 17
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Tristan Hallam ar 28 Mai 2017 (Bore Sul).
Cyfoeth Duw - 2 Corinthiaid 8:1-15, 9:1-15
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Eurwyn Vaughan ar 21 Mai 2017 (Bore Sul).
Numeri 22
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 14 Mai 2017 (Nos Sul).
Powered by Sermon Browser