Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (11), Rhufeiniaid (35), -  (401).
Gwasanaeth: Bore Sul (353), Nos Sul (285), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (9), 2009 (27), 2010 (86), 2011 (90), 2012 (92), 2013 (73), 2014 (86), 2015 (90), 2016 (42), 2017 (43)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

641 Pregeth

Myfi yw'r goleuni - Ioan 3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 30 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Gweinidogaeth yr Iesu - Marc 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 30 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Trwy lawer o gyfyngderau... Actau 14:22
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 23 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Awdur a pherffeithydd ein ffydd - Hebreaid 12:2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 23 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Perspectif Duwiol - Salm 46
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 16 Gorffennaf 2017 (Nos Sul).
Pam y Groes? - 1 Corinthiaid 2:2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 16 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Tangefeddwyr - Mathew 5:9
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan D M Job ar 9 Gorffennaf 2017 (Nos Sul).
Actau 11
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 9 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Bod yn ddewr - Mathew 10
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Rhun Murphy ar 25 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Mathew 6 :25-34
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan John Robinson ar 25 Mehefin 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser