Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (11), Rhufeiniaid (35), -  (423).
Gwasanaeth: Bore Sul (366), Nos Sul (294), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (9), 2009 (27), 2010 (86), 2011 (90), 2012 (92), 2013 (73), 2014 (86), 2015 (90), 2016 (42), 2017 (65)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

663 Pregeth

Amddiffyn, Adnoddau ac Addewidion Duw - Salm 46
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 5 Tachwedd 2017 (Nos Sul).
Cynllun Mawr Duw - Effesiaid 1:9-10
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 5 Tachwedd 2017 (Bore Sul).
Ymateb mewn adfyd a llawenydd - Iago5:13
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan John Treharne ar 29 Hydref 2017 (Nos Sul).
Pleser, prawf, parhad a pherffeithrwydd - Iago 1 :2-4
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan John Treharne ar 29 Hydref 2017 (Bore Sul).
Dyfodiad yr Ysbryd Glân - Actau 2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Emyr James ar 22 Hydref 2017 (Nos Sul).
Mathew 14:22-33
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Emyr James ar 22 Hydref 2017 (Bore Sul).
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 15 Hydref 2017 (Nos Sul).
Mae Iesu'n rhoi gymaint i ni!
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 15 Hydref 2017 (Bore Sul).
Dyrchafu'r sarff yn yr anialwch - Ioan 3:1-15
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Steffan Job ar 1 Hydref 2017 (Bore Sul).
Bendithion Duw - Effesiaid 1:3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 24 Medi 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser