Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Hidl gweithredol: Pregethwr: Dafydd Job (x)
Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (10), Rhufeiniaid (35), -  (255).
Gwasanaeth: Bore Sul (263), Nos Sul (223), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (6), 2009 (20), 2010 (64), 2011 (69), 2012 (69), 2013 (59), 2014 (68), 2015 (61), 2016 (32), 2017 (38)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

489 Pregeth

Bendithion Duw - Effesiaid 1:3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 24 Medi 2017 (Bore Sul).
Beth sy mewn enw? Genesis 15
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 17 Medi 2017 (Nos Sul).
Iaith a bwriad Paul - Effesiaid 1:2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 17 Medi 2017 (Bore Sul).
Y Meddyg Da
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Medi 2017 (Nos Sul).
Effesiaid 1 (2)
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Medi 2017 (Bore Sul).
Cael ein cadw - 1 Corinthiaid 1-8
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 27 Awst 2017 (Nos Sul).
Y Rhagarweiniad - Effesiaid 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 27 Awst 2017 (Bore Sul).
Ruth
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 13 Awst 2017 (Nos Sul).
Ofn yr Arglwydd - Diarhebion 9:10
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 13 Awst 2017 (Bore Sul).
Iesu, D?r y Bywyd - Ioan
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 6 Awst 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser