Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Hidl gweithredol: Pregethwr: Dafydd Job (x)
Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (10), Rhufeiniaid (35), -  (245).
Gwasanaeth: Bore Sul (257), Nos Sul (219), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (6), 2009 (20), 2010 (64), 2011 (69), 2012 (69), 2013 (59), 2014 (68), 2015 (61), 2016 (32), 2017 (28)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

479 Pregeth

Myfi yw'r goleuni - Ioan 3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 30 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Gweinidogaeth yr Iesu - Marc 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 30 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Trwy lawer o gyfyngderau... Actau 14:22
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 23 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Awdur a pherffeithydd ein ffydd - Hebreaid 12:2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 23 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Perspectif Duwiol - Salm 46
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 16 Gorffennaf 2017 (Nos Sul).
Pam y Groes? - 1 Corinthiaid 2:2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 16 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Actau 11
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 9 Gorffennaf 2017 (Bore Sul).
Y Gair sy'n ein newid - 2 Corinthiaid 3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 11 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Sut mae tyfu? - Luc 24
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 11 Mehefin 2017 (Bore Sul).
Esgyniad Crist - Actau 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 4 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Powered by Sermon Browser