Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Hidl gweithredol: Pregethwr: Dafydd Job (x)
Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (10), Rhufeiniaid (35), -  (262).
Gwasanaeth: Bore Sul (267), Nos Sul (226), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (6), 2009 (20), 2010 (64), 2011 (69), 2012 (69), 2013 (59), 2014 (68), 2015 (61), 2016 (32), 2017 (45)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

496 Pregeth

Paratoi am y Nadolig
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Rhagfyr 2017 (Nos Sul).
Paul a Christnogion Effesus - Effesiaid 1:15-23
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 3 Rhagfyr 2017 (Bore Sul).
Amos 4
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 26 Tachwedd 2017 (Bore Sul).
Amddiffyn, Adnoddau ac Addewidion Duw - Salm 46
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 5 Tachwedd 2017 (Nos Sul).
Cynllun Mawr Duw - Effesiaid 1:9-10
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 5 Tachwedd 2017 (Bore Sul).
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 15 Hydref 2017 (Nos Sul).
Mae Iesu'n rhoi gymaint i ni!
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 15 Hydref 2017 (Bore Sul).
Bendithion Duw - Effesiaid 1:3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 24 Medi 2017 (Bore Sul).
Beth sy mewn enw? Genesis 15
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 17 Medi 2017 (Nos Sul).
Iaith a bwriad Paul - Effesiaid 1:2
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 17 Medi 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser