Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Hidl gweithredol: Pregethwr: Dafydd Job (x)
Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (10), Rhufeiniaid (35), -  (238).
Gwasanaeth: Bore Sul (251), Nos Sul (218), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (6), 2009 (20), 2010 (64), 2011 (69), 2012 (69), 2013 (59), 2014 (68), 2015 (61), 2016 (32), 2017 (21)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

472 Pregeth

Y Gair sy'n ein newid - 2 Corinthiaid 3
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 11 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Sut mae tyfu? - Luc 24
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 11 Mehefin 2017 (Bore Sul).
Esgyniad Crist - Actau 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 4 Mehefin 2017 (Nos Sul).
Y Pentacost - Actau 1
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 4 Mehefin 2017 (Bore Sul).
Numeri 22
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 14 Mai 2017 (Nos Sul).
Gwahoddiad i ddod at yr Iesu Ioan 6:27-40
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 14 Mai 2017 (Bore Sul).
Llawenhewch!
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 7 Mai 2017 (Nos Sul).
Glanhau sbectol ysbrydol - Mathew 6
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 7 Mai 2017 (Bore Sul).
Atgyfodiad Cysur i'r Cristion
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 16 Ebrill 2017 (Bore Sul).
Sul y blodau - Cyllun Duw
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 9 Ebrill 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser