Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Hidl gweithredol: Pregethwr: Dafydd Job (x)
Cyfres: Jeremeia (4), Eseia (1), Actau (9), Nehemeia (6), Habacuc (3), 2 Pedr (6), Effesiaid (7), Mathew (6), Salmau (6), Hosea (3), Amos (3), Ioan (12), Pasg (2), Josua (10), Hebreaid (27), Genesis (5), Marc (23), Abraham (3), Brenhinoedd (4), Philipiaid (3), Ffrwythau'r Ysbryd (7), Jona (3), Datguddiad Ioan (24), Ruth (5), Darganfod Cristnogaeth (10), Rhufeiniaid (35), -  (234).
Gwasanaeth: Bore Sul (249), Nos Sul (216), Gwasanaeth Gwener y Groglith (3).
Dyddiad: 1970 (2), 2007 (1), 2008 (6), 2009 (20), 2010 (64), 2011 (69), 2012 (69), 2013 (59), 2014 (68), 2015 (61), 2016 (32), 2017 (17)

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

468 Pregeth

Numeri 22
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 14 Mai 2017 (Nos Sul).
Gwahoddiad i ddod at yr Iesu Ioan 6:27-40
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 14 Mai 2017 (Bore Sul).
Llawenhewch!
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 7 Mai 2017 (Nos Sul).
Glanhau sbectol ysbrydol - Mathew 6
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 7 Mai 2017 (Bore Sul).
Atgyfodiad Cysur i'r Cristion
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 16 Ebrill 2017 (Bore Sul).
Sul y blodau - Cyllun Duw
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 9 Ebrill 2017 (Bore Sul).
Genesis 18:16-33
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan Dafydd Job ar 2 Ebrill 2017 (Nos Sul).
Darllen Llyfr y Gyfraith - Nehemeia 8
(Rhan o gyfres: Nehemeia).
Pregeth gan Dafydd Job ar 12 Mawrth 2017 (Bore Sul).
Gwir grefydd - Jeremeia 7:1-12
(Rhan o gyfres: Jeremeia).
Pregeth gan Dafydd Job ar 5 Mawrth 2017 (Nos Sul).
Dydd Gwyl Dewi - Jeremeia 18 :2
(Rhan o gyfres: Jeremeia).
Pregeth gan Dafydd Job ar 5 Mawrth 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser