Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Trwy lawer o gyfyngderau... Actau 14:22 ()

Dafydd Job, 23 Gorffennaf 2017
Rhan o'r gyfres: - , pregethwyd yn ystod gwasanaeth Bore Sul

Tagiau:

Blaenorol: Yr un diwrnod: Diweddarach:
« Perspectif Duwiol - Salm 46 Awdur a pherffeithydd ein ffydd - Hebreaid 12:2 Gweinidogaeth yr Iesu - Marc 1 »
Powered by Sermon Browser