Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Pleser, prawf, parhad a pherffeithrwydd - Iago 1 :2-4 ()

John Treharne, 29 Hydref 2017
Rhan o'r gyfres: - , pregethwyd yn ystod gwasanaeth Bore Sul

Tagiau:

Blaenorol: Yr un diwrnod: Diweddarach:
« Dyfodiad yr Ysbryd Glân - Actau 2 Ymateb mewn adfyd a llawenydd - Iago5:13 Cynllun Mawr Duw - Effesiaid 1:9-10 »
Powered by Sermon Browser