Ribidires

Cyfarfod i gymdeithasu ar gyfer plant o dan oed ysgol yw Ribidires. Cyfle i blant (a’u rhieni) chwarae, cymdeithasu a chael hwyl. Rhaid i rieni fod yn bresennol.

Mae Ribidires yn digwydd ar fore dydd Mawrth rhwng 10:00 a 11.30 y bore yng Nghapel y Ffynnon.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni drwy’r dudalen Cysylltu.