Dysgwyr

Bore Coffi Dysgwyr

Mae Bore Coffi Dysgwyr yn cael ei gynnal yng Nghapel y Ffynnon ar fore dydd Sadwrn olaf bob mis rhywng 11 a 12 o’r gloch yn y bore.

Bydd cyfle i ymarfer siarad Cymraeg, gwneud ffrindiau newydd, cael hwyl a mwynhau paned i gyd ar yr un pryd…

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni drwy’r dudalen Cysylltu.