Amdanom

Eglwys efengylaidd Gymraeg wedi ei lleoli yng nghanol dinas Bangor yng Ngwynedd yw Capel y Ffynnon.

Rydym yn gymdeithas o bobl sy’n caru’r Arglwydd Iesu Grist. Mae ein hoedran, ein cefndir a’n diddordebau yn amrywio, ond rydym i gyd wedi dod i gredu mai’r peth mwyaf pwysig yw cael perthynas fyw efo Iesu Grist. Mae hyn yn rhoi ystyr, cyfeiriad a gwerth i’n bywydau.

Dafydd JobEin Gweinidog yw Dafydd Job. Mae wedi bod yma ers 1985, pryd y sefydlwyd yr eglwys. Mae’n briod a chanddo dri o blant sydd wedi tyfu bellach. Mae croeso i chi gysylltu ago trwy ddefnyddio’r dudalen cysylltu.

Amcanion yr yr Eglwys yw i addoli’r unig wir Dduw, cyhoeddi efengyl Iesu Grist gan ddod â phobl i mewn i gymdeithas ei deulu, eu meithrin i ddod yn debycach i Iesu Grist, ac i ymarfer eu doniau i gymeradwyo Crist i eraill a gwasanaethu’r gymdeithas.

Mae’r Eglwys yn cyfarfod yn rheolaidd yng Nghapel y Ffynnon. Lôn Penrallt, Bangor bob dydd Sul am 10:30 y bore a 6 y nos. Mae Ysgol Sul y cael ei gynnal ar 9:45, cyn yr oedfa. Cynhelir Cyfarfod Gweddi/Astudiaeth Feiblaidd fel arfer bob nos Iau am 7:30.

Mae modd clywed pregethau Capel y Ffynnon drwy’r dudalen Pregethau.

Mae gan yr Eglwys statws elusennol. Rhif Cofrestriad Elusennol yr Eglwys yw: 1172243