Cenhadaeth

Gyda chefnogaeth yr Eglwys bu Heledd Job yn ymwneud â gweinidogaeth yr International Fellowship of Evangelical Students (IFES) yng ngwlad Slofacia yn nwyrain Ewrop. Yn ystod y ddeg mlynedd blaenorol bu Heledd yn cefnogi Undebau Cristnogol Prifysgolion yng Nghymru, Portiwgal a rhannau eraill o Ewrop.

Roedd gwaith Heledd yn Slofacia yn cynnwys cefnogi arweinwyr o blith myfyrwyr Cristnogol y wlad er mwyn dod i adnabod Crist fel eu gwaredwr ac i ddatblygu ffyrdd creadigol o gynnal y gwaith cenhadol ymhlith y myfyrwyr. Mae’r weinidogaeth ymhlith myfyrwyr yn cael ei hyrwyddo drwy UFMWorldwide.

Mae mwy am waith Heledd yn y taflenni isod.

Heledd – Llythyr Gweddi

Heledd – Taflen UFM

 

 

 

Gadael Ymateb