Digwyddiadau Rheolaidd

Gwasanaethau’r Sul

10:30 y bore a 6:00 y nos

Ysgol Sul am 9:45 y bore

Cyfarfodydd Wythnosol

Dydd Mawrth (12:30 yn y Capel)

  • Cyfarfod Gweddi

Nos Iau (7:30 yn y Capel)

  • Cyntaf y mis – Astudiaeth
  • Ail y mis – Cyfarfod Gweddi
  • Trydydd y mis – Cyfarfod Gweddi Cenhadol
  • Pedwerydd y mis – Cyfarfod Cartrefi
  • Pumed y mis – Seiat

Cyfarfodydd Arbennig

Ribidires – bob bore dydd Mawrth

Clwb Cyffro – bob yn ail nos Wener

Cyfarfod Dynion – bob mis

Cyfarfod Merched – bob mis

Cinio Capel – bob hanner tymor

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni drwy’r dudalen Cysylltu.