Croeso i wefan Capel y Ffynnon

Chwilio am Eglwys?

Eisiau gwybod mwy am Gristnogaeth?

Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu yma i Gapel y Ffynnon ym Mangor.

Gobeithiwn y bydd y wefan yn rhoi rhyw flas i chi o fywyd a gwaith yr Eglwys.

Mae’r Eglwys yn cynnal gwasanaethau am 10:30 y bore a 6  y nos bob Sul drwy’r flwyddyn.

Mae croeso arbennig i blant a’u rhieni, mae stori i’r plant yn ystod y gwasanaeth ac Ysgol Sul cyn y bregeth am 10:00. Mae paned ar gael rhwng 10 a 10:30.

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael felly mae croeso i chi ddod â theulu neu ffrindiau di-Gymraeg i’r gwasanaethau ac mae modd clywed recordiad o’r pregethau drwy’r tab Pregethau ar y wefan hon.

Mae Capel y Ffynnon wedi ei leoli mewn man canolog yng nghanol dinas Bangor ar Lôn Penrallt ac mae parcio digonol ar gael gerllaw. Mae map o’r lleoliad ar gael yn fan hyn .

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu gyda’n gweinidog, Dafydd Job drwy’r dudalen Cysylltu.