Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Hidl gweithredol: Pregethwr: John Treharne (x)
Gwasanaeth: Bore Sul (1), Nos Sul (1).

Tanysgrifo i Bodlediad

Subscribe to full podcast Pob pregeth
iTunesArall
Subscribe to custom podcast Pregethau wedi eu trefnu
iTunesArall

2 Pregeth

Ymateb mewn adfyd a llawenydd - Iago5:13
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan John Treharne ar 29 Hydref 2017 (Nos Sul).
Pleser, prawf, parhad a pherffeithrwydd - Iago 1 :2-4
(Rhan o gyfres: - ).
Pregeth gan John Treharne ar 29 Hydref 2017 (Bore Sul).
Powered by Sermon Browser