Pregethau

Mae modd gwrando ar bregethau’r Sul drwy ddewis un ai o’r rhestr o bregethau isod neu chwilio drwy’r dewisiadau am bregeth gan bregethwr penodol, pregeth allan o gyfres arbennig neu o lyfr arbennig yn y Beibl.

Bendithion Duw - Effesiaid 1:3 ()

Dafydd Job, 24 Medi 2017
Rhan o'r gyfres: - , pregethwyd yn ystod gwasanaeth Bore Sul

Tagiau:

Blaenorol: Yr un diwrnod: Diweddarach:
« Beth sy mewn enw? Genesis 15 Y Dyn Cyfoethog - Marc 10 Dyrchafu'r sarff yn yr anialwch - Ioan 3:1-15 »
Powered by Sermon Browser