Archifau Categori: Nadolig

Ystafell Fyw y Nadolig

Cyfle gwych i feddwl am y Nadolig mewn awyrgylch braf. 6 o’r gloch, nos Sul, 11 Rhagfyr 2016 yng Nghapel y Ffynnon. Croeso i bawb.

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Ystafell Fyw y Nadolig

Nadolig Llawen unwaith eto?

Nadolig Llawen unwaith eto! Na, tydw i ddim wedi drysu, ond mae’r Eglwys Roegaidd, ac felly llawer o Gristnogion yn Nwyrain Ewrop, yn dilyn yr hen drefn. Cyn newid o galendr Iŵl i’r calendr Gregoraidd roedd Rhagfyr 25ain yn disgyn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig Llawen unwaith eto?

Ar ddegfed dydd y Nadolig

Darllenwch Salm 139:13-18 Un o’r rhesymau byddwn ni fel teulu yn cofio’r Nadolig hwn ydi’r hyn ddigwyddodd bedwar diwrnod wedi’r diwrnod mawr. Fe anwyd ein hwyres fach, Ana Rachel, a hynny wedi dyddiau o bryder.

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Ar ddegfed dydd y Nadolig

Nadolig 6

Darllenwch 1 Thesaloniaid 4:13-18 Rydym wedi bod yn meddwl llawer yn ystod y mis hwn am Fab Duw yn dod i’n byd mewn baban bach. Gyda’r flwyddyn yn dod i ben ac amser yn brysio heibio, mae’n werth cofio mai … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig 6

Nadolig 5

Darllenwch Luc 2:36-38 Beth yw eich gobeithion chi am eich bywyd? Anaml bydd ein bywydau yn dilyn y patrwm rydym yn ei obeithio. Mae gennym gynlluniau, ac efallai ein bod yn llwyddo i gyflawni rhai ohonyn nhw. Ond wedyn mae … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig 5

Nadolig 3

Darllenwch Luc 2:15-20 Mae’r dathlu’n parhau i lawer heddiw, er fod pethau yn dechrau tawelu. Mae’r plant yn mwynhau eu anrhegion o hyd. Mae papur yr anrhegion wedi ei glirio a’r bwyd yn raddol leihau. Mae berw diwrnod cyntal y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig 3

Nadolig 2

Darllenwch Mathew 2:12-18 Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod gwahanol. Dyna pam fod y myfyrdod yn hwyr yn ymddangos. Gadewch i mi egluro. Roeddwn i fyny cyn hanner awr wedi pedwar, er mwyn mynd â Heledd, fy merch, i faes … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adfent 2015, Nadolig | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig 2

Nadolig 2014, 10

Daethant i’r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam; syrthiasant i lawr a’i addoli, ac wedi agor eu trysorau offrymasant iddo anrhegion, aur a thus a myrr. (‭Mathew‬ ‭2‬:‭11‬ BCN) Am nifer o resymau mae’r Nadolig yn cael … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig 2014, 10

Nadolig 2014, 9

“Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser.” (‭Mathew‬ ‭28‬:‭20‬ BCN) Rydym wedi bod yn dathlu’r ffaith fod Duw wedi dod i’n byd mewn baban bach. Dyma un o’r pethau sy’n gwneud Cristnogaeth yn unigryw. … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig 2014, 9

Nadolig 2014 – Y Seren

A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. (‭Mathew‬ ‭2‬:‭10‬ BCN) Mae llawer o ddyfalu wedi bod am seren Bethlehem. Beth yn union welod y Doethion? Ai comed oedd, megis comed Halley? Neu tybed ai dwy blaned … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Nadolig | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Nadolig 2014 – Y Seren