Tag Archif: ELF

Y Fforwm (5)

Rhan o fy nghyfrifoldeb yn Fforwm fel arfer yw mentora rhai dynion. Eleni roeddwn wedi gofyn am gale gwneud llai o hyn, ac fe roddodd hynny gyfle i mi fedru cyfarfod amryw roeddwn wedi bod yn eu helpu yn y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2017 | Tagiwyd , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Y Fforwm (5)

Y Fforwm (4)

Er ei bod yn hawdd canolbwyntio ar y siaradwyr mawr mewn adroddiad fel hwn, un o fendithion y Fforwm yw’r cyfle i glywed am bobl sy ddim mor amlwg. Bob nos, yn y prif gyfarfod, ceir cyfweliad gyda rhywrai sydd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2017 | Tagiwyd , , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Y Fforwm (4)

ELF 4

Prynhawn Mercher penderfynais orffwys unwaith eto. Mae’r sesiynau mentora yn gallu bod yn drwm bob pryd bwyd. Amser cinio bum yn ceisio cynorthwyo dyn o Rwmania sy’n arwain gweinidogaeth i ddynion yn y wlad, ac yna yn ystod y pryd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2016 | Tagiwyd , , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar ELF 4

ELF (2)

Prynhawn Sul fe fum mewn seminar diddorol yn edrych ar y modd mae’r hunan wedi meddiannu ein hoes gyfoes. Mae teitl y seminar yn awgrymog tu hwnt – Me, my selfie and I. Cafwyd sgwrs gan Andrew Fellows, yn olrhain … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn ELF2016 | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar ELF (2)

Fforwm Ewrop 6

Daeth diwrnod y teithio. Ond nid y siwrnai oedd yr unig beth ar fy meddwl. Neithiwr, wedi’r cyfarfod olaf, aeth pump ohonom am dro i dafarn heb fod ymhell o’r gwesty lle buom yn aros. Gyda mi roedd Dau gyfaill … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn European Leadership Forum, Prosiect Barnabas | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Ewrop 6

Fforwm Ewrop 5

Gyda’r Fforwm yn tynnu at ei therfyn, dilynodd dydd Mercher yr un patrwm mwy neu lai â’r dyddiau eraill. Roedd brecwast unwaith eto am 7.00, a’r tro hwn daeth dau i gael eu mentora. Mae’r ddau yn gweinidogaethu mewn eglwys … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn European Leadership Forum, Prosiect Barnabas | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Ewrop 5

Fforwm Ewrop 4

Wedi prysurdeb dydd Llun teimlais reidrwydd i geisio cael diwrnod ychydig yn fwy tawel dydd Mawrth. Mae’r boreuau yn olau yma, a chan fod Jerry sy’n rhannu ystafell gyda mi yn codi am 4.30 bob bore i fynd allan i … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn European Leadership Forum, Prosiect Barnabas | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Ewrop 4

Fforwm Ewrop 3

Dydd Llun Dyma efallai y diwrnod prysuraf i mi eleni. Amser brecwast bum yn mentora gwraig sydd, ynghyd â’i gŵr wedi bod yn gofalu am eglwys yn yr Iseldiroedd. Gan ei bod hi yn 65 a’i phriod yn 74 roedd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn European Leadership Forum, Prosiect Barnabas | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Ewrop 3

Fforwm Ewrop 2b

Prynhawn Sul cymerais y cyfle i ddarllen ac ysgrifennu ychydig cyn mynd i weithdy dan arweiniad Dirk Jongkind. Mae Dirk yn gweithio ar fersiwn newydd o destun y Testament Newydd yn y Groeg, gan ystyried y lawysgrifau gorau. Ond y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn European Leadership Forum, Prosiect Barnabas, Uncategorized | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Ewrop 2b

Fforwm Ewrop 2

Nos Sadwrn cawsom gyfarfod cyntaf y gynhadledd llawn. Thema’r cyfarfod oedd crist yn yr holl Ysgrythur. Roedd yn braf cael pawb gyda’i gilydd yn addoli. Mae 44 o genhedloedd gwahanol yma eleni. Cawsom ein cyflwyno i Vladimir, Cristion o Iddew … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn European Leadership Forum, Prosiect Barnabas | Tagiwyd , , | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Fforwm Ewrop 2